Zásady sběru bylinek určených k sušení

sběr bylinek na sušeníMísto, kde bylinky sbíráme, je zásadní. Mělo by jít o čisté prostředí, kam nedopadá smog a prach z průmylu a dopravy. Nikdy byliny nesbírejte podél silničních a železničních cest, podél vodních toků ani v prašném prostředí a v blízkosti skládek. Také čerstvě pohnojené byliny nesbíráme, stejně jako části napadených nebo nemocných rostlin. Jsou pak plné škodlivých látek a nečistot, které znehodnocují rostliny a Vám místo prospěchu škodí. Při sběru také respektujme cizí majetek a nesbíráme na soukromých pozemcích ani v chráněných oblastech.

Také nesbíráme rostliny chráněné a nikdy žádné, co neznáme! Při sběru respektujeme přírodu a vždy si odřízneme nebo odlomíme jen tu část, kterou potřebujeme a ostatní necháme dále růst. Nikdy také nevezmeme všechny rostliny z 1 místa, abychom zachovali druh i tam, kde jsme bylinku našli. Sbíráme raději opatrně, abychom rostlinu nepoškodili a pomalu, abychom neměli léčivé části s příměsí nežádoucích trav a plevelů.

Jedovaté byliny a druhy dráždící pokožku sbíráme v rukavicích, sušíme i ukládáme je odděleně a vždy si důkladně umyjeme ruce vodou a mýdlem. Děti nikdy nenecháme, aby sbíraly jedovaté rostliny, nejlépe, když u sběru a manipulace s nimi vůbec nebudou. Děti i starší lidé mohou mít špatné reakce i na rostliny neagresivní, proto si raději pozorně přečtěte účinky jednotlivých bylinek, které plánujete na zahrádku pořídit.

Obsah některých látek v rostlinách kolísá a mění se i během denní doby, proto bylinky sbíráme v doporučených časech. Všeobecně ale platí, že nadzemní části jako nať, květ a list sbíráme za suchého slunného počasí, od oschnutí ranní rosy až do odpoledne, v létě až do večera. Podzemní části jako jsou kořen a oddenek je lepší vyjmout z vlhké půdy, jde to snáze.

Zanechte odpověď