Užitečná fauna prospívá každé zahrádce

fauna na zahrdáceTak jako v přírodě, i na zahrádce je kromě rostlin bohaté zastoupení živočichů. Někteří škodí, ale jiné druhy jsou žádané, svým výskytem rostlinám prospívají. Většinou ničí škůdce, opylují květy, zbavují obtížného hmyzu. Stačí malé drobnosti a úpravy, abyste na svou zahrádku přilákali co nejvíce prospěšných živočichů. I tady platí, že čím je prostředí rozmanitější, tím více živočišných druhů se v něm vyskytuje.

Nejčastějšími návštěvníky zahrad jsou opeřenci. Zbaví Vás i rostliny nepříjemného hmyzu, zlikvidují žravé housenky a Vy si můžete vychutnat jejich krásný zpěv. Ptáci mají rádi nestříhané keře a bohaté koruny stromů, kde nachází útočiště před sluncem i nebezpečím. Na jaře pro ně můžete postavit budku k hnízdění nebo je přilákat krmítkem či pítkem. Zejména v zimě budou přezimující druhy rády za přikrmení a na oplátku se pak na Vaši zahrádku budou vracet.

Mezi další užitečné druhy patří hadi a ještěrky, které se živí vajíčky slimáků a hmyzem. Stačí jim kupka dřeva nebo kamení v klidné části zahrady, kam můžete přilákat i vzácné užovky. Staré, trouchnivějící dřevo vyhledávají užitečné druhy hmyzu, ale i někteří ptáci jako jsou datel a strakapoud. Škvoři, žijící převážně ve starším dřevě, se živí škodlivými sviluškami a mšicemi, střevlíci konzumují vajíčka nepříjemných plžů.

K přilákání motýlů a včeliček stačí pestrobarevné květy plné nektaru. Promyšleným kombinováním letniček i trvalek můžete nabídnout včelkám květy od jara až do podzimu. Nezavrhujte ani slepice, jejich hrabání je pro zahrádku nenahraditelné. Kypří půdu a likvidují půdní škůdce jako jsou housenky, vajíčka i mladé slimáky a všechny škůdce ovocných stromů. Samozřejmě je k záhonkům puste jen brzy z jara, před výsevem. Potom jim vyhraďte jen část zahrady a tu dobře oploťte.

Zanechte odpověď